Irritante winterdienst: sneeuwvrij maken


In Dit Artikel:

Het grootste deel van de huiseigenaar is verantwoordelijk voor het ruimen van de trottoirs. Hij kan de verplichting overdragen aan de bewaker of huurder, maar moet dan ook controleren of het echt is goedgekeurd. De huurder hoeft alleen zijn toevlucht te nemen tot de sneeuwschuiver als dit in zijn huurovereenkomst is geregeld. Na een beslissing van de rechtbank Keulen (Az 221 C 170/11) moeten de plichten voor de winterdienst eerlijk worden verdeeld tussen de individuele huurders. Er is geen algemene Räumpflicht voor huurders op de begane grond. Als iemand op een onbelemmerde manier schade lijdt, moet de persoon die aansprakelijk is voor de fouling aansprakelijk worden gesteld (§ 823 BGB), dus onder bepaalde omstandigheden is de huurder ook verplicht te huren volgens de huurovereenkomst. De rechtbanken zijn erg streng: degenen die niet kunnen evacueren, moeten meestal op tijd een vertegenwoordiger of een sneeuwruimdienst aanwijzen.

Hoe vaak u moet opruimen en verstrooien, hangt ook af van de weersomstandigheden - bij slecht weer meerdere keren per dag, in het geval van bevriezing, onder bepaalde omstandigheden, zelfs per uur. De speling en verstrooiing begint over het algemeen met het ochtendverkeer om 7 uur. Het eindigt om 20.00 uur, tenzij het trottoir of voetpad zwaar wordt gebruikt. Voor trottoirs moet meestal niet het volledige gebied worden leeggemaakt. Het enige dat nodig is, is een strook waarop twee voetgangers elkaar kunnen passeren. Anders in het binnenland van grote steden: vanwege het hoge publieksverkeer moet de hele stoep regelmatig worden schoongemaakt. U kunt uw lokale gemeenschap om meer informatie vragen over de vereisten voor clearing en verspreiding.

Aansprakelijkheid voor vallen in de sneeuw

Gemeenten kunnen hun clearing- en verspreidingsactiviteiten grotendeels overdragen of beperken tot derden. Het kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een statuut dat de kerk zich pas om 7.30 uur hoeft te verspreiden. De opgegeven tijd is echter niet doorslaggevend als het gaat om gevaarlijke rijstroken als centrale verkeersknooppunten, blijkt uit dit arrest van OLG Oldenburg (Az 6 U 30/10). De klagerige fietser was gevallen bij een centraal transportknooppunt toen ze haar zoon naar school vergezelde om 07:20 uur. Ze brak haar elleboog tijdens de val. De gevallen fietser kreeg een redelijke vergoeding voor schade en schadevergoeding, omdat de gemeente haar opruim- en spreidingswerkzaamheden op de plaats van het ongeval niet tijdig had uitgevoerd.

Waar te gaan met de sneeuw?

Bij zware of langdurige sneeuwval ontstaat vaak de vraag waar de sneeuw moet worden geduwd. Kortom, de sneeuw aan de rand van het trottoir, die uitkijkt op de weg, moet worden opgestapeld. Voetgangers- en voertuigenverkeer mogen niet onvermijdelijk in gevaar worden gebracht. Zelfs geulen, ingangen en uitgangen en fietspaden moeten vrij blijven. Het is ook belangrijk dat er geen obstakels of andere obstakels door de sneeuwbanken kunnen zijn. Bestaande parkeerplaats moet altijd worden bewaard. Aan de rand van de weg kunt u de sneeuw alleen in uitzonderlijke gevallen opruimen. De sneeuw mag niet op het aangrenzende terrein worden gesmeten. Hij moet zo ver mogelijk worden opgeslagen op zijn eigen terrein. Maar ook hier moet erop worden gelet dat er geen risico's ontstaan ​​op het eigen terrein.

Dachlawine

In zware sneeuw kunnen daklawines gevaarlijk zijn voor voorbijgangers en voertuigen beschadigen

Aansprakelijkheid voor daklawines

Als bij slecht weer sneeuw of ijs van het dak valt en bijvoorbeeld een geparkeerde auto beschadigt, moet per geval worden bepaald of en wie aansprakelijk is. Vraag bij uw gemeente om voorzorgsmaatregelen om na te gaan of er geschikte voorschriften zijn met betrekking tot veiligheidshekken of soortgelijke beschermende maatregelen. Er zijn beslissingen van rechtbanken, volgens welke concrete individuele maatregelen tegen daklawines vereist zijn, als te verwachten is dat er snel sneeuwmassa's zullen zijn. Dit kunnen mogelijk voldoende waarschuwingslabels zijn. Als er een plicht is om voorzorgsmaatregelen te nemen en als de huiseigenaar deze niet naleeft, moet hij in principe betalen voor alle schade die een derde daardoor ondervindt (§ 823 BGB). Tip: let ook op de voorzorgsmaatregelen die uw buren nemen.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap