Bijenteelt: wees voorzichtig


In Dit Artikel:

Bijen zijn belangrijke bestuivers voor onze fruitbomen - en produceren overigens heerlijke honing. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer mensen hun eigen bijenkolonie houden. In de afgelopen jaren heeft de hobbybijenteelt een ware hausse doorgemaakt en niet alleen op het platteland, maar ook in de stad rommelen sommige bijen meer. De imkers moeten echter een aantal regels volgen, anders dreigen juridische gevolgen. Hier kun je lezen wat wel en niet toegestaan ​​is.

De rechtbank van Dessau-Roßlau besloot op 10.5.2012 (Azs 1 S 22/12) dat de jaarlijkse schoonmaakvlucht van bijen slechts een marginaal effect zal hebben op een eigendom. In de onderhandelde zaak was de overkapping van de voordeur en het dak van de poel van landeigenaren besmet door de bijen. De eisers hebben daarom schadevergoeding geëist. Maar zonder succes: volgens de rechtbank is de waardevermindering zo laag dat het net zo goed moet worden getolereerd als de bijenvlucht (§ 906 BGB).

Is bijenteelt toegestaan ​​op het balkon?

Nee, omdat de bijenteelt op het balkon van een gehuurd appartement niet overeenkomt met het contractueel gebruik van het gehuurde (AG Hamburg-Harburg, arrest van 7 maart 2014, Az 641 C 377/13). Dit is anders bij kleine huisdieren, die in gesloten containers kunnen worden bewaard en die noch de eigenaar, noch andere bewoners verstoren. Aangezien een bijenkolonie foerageren zwermen in bloeiende landschappen en dit in ieder geval moet de gehuurde appartement van imkers niet alleen zijn stok te verlaten, maar dit valt niet onder de definitie van "kleine huisdieren" vallen.

bijenstal

Bijen leven samen in grote volken - meestal in bijenboxen die imkers kweken in tuinen, aan bosranden of op weilanden. De bijenteelt op het balkon heeft echter grenzen

Bijenteeltverbod bij bijengifallergie

Als bijenteelt niet gebruikelijk is in de omgeving en dus een aanzienlijke beperking is voor de omwonenden, kan het zijn dat de bijenteelt ontbreekt. In het arrest van het Oberlandesgericht van Bamberg van 1991/09/16 (ref. 4 U 15/91) werd een recreatieve imkers bijenteelt verboden op grond van het feit dat de verzoeker lijdt aan een bijengif allergie en vormen derhalve de bijen voor hen een levensbedreigende gevaar.

Bloembestuiving wordt als gebruikelijk beschouwd

Vanwege de bijenvlucht en de resulterende bloembestuiving, vervaagde een grootschalig commercieel gekweekt snijbloementerrein sneller dan normaal. Als gevolg hiervan konden de bloemen niet meer worden verkocht. Dit is echter een bijzondere waardevermindering die gebruikelijk is in de omgeving volgens § 906 BGB en moet worden getolereerd. Er zijn geen vorderingen tot schadevergoeding, aangezien de bijenvlucht en de bestuiving in hun verspreiding grotendeels oncontroleerbaar en onbeheersbaar zijn (oordeel van 24.1.1992, BGH Az. V ZR 274/90).

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap