Carbonaathardheid: dit zal de KH-waarde verlagen of verhogen


In Dit Artikel:

Carbonaathardheid: dit zal de KH-waarde verlagen of verhogen: zijn

Als u een tuinvijver bezit, moet u de belangrijkste waterwaarden in de gaten houden, want alleen als ze in orde zijn, kan het tuinvijversysteem goed werken. De kwaliteit van het water hangt met name af van de carbonaathardheid en de pH, dat wil zeggen de zuurgraad van het water. Fluctuaties in deze waarden kunnen levensgevaarlijk zijn voor vijverbewoners. Daarom moet de bepaling van de belangrijkste waterparameters het hoofdingredi├źnt in de vijververzorging zijn.

Wat beschrijft de carbonaathardheid?

Vijvers behoren tot de meest soortenrijke habitats die veel dieren en planten huisvesten. Voor een permanent goede waterkwaliteit is de carbonaathardheid een belangrijke factor. Het beschrijft de concentratie van opgeloste mineralen, vooral calcium en magnesium, en is een belangrijke waarde voor de buffercapaciteit van vijverwater. Het gaat erom hoe goed het water schommelingen in de pH-waarde kan absorberen. Het maakt geen verschil of dit een pure tuin of een koivijver is, want water gedraagt ÔÇőÔÇőzich hetzelfde in beide soorten vijvers.
Vijvers hebben na een bepaalde tijd de neiging tot hyperaciditeit. Het buffereffect van de carbonaten kan deze zuren absorberen en zo een afname van de pH, een zogenaamde zuurval, tegengaan. Overmatige algengroei kan van dag tot dag worden blootgesteld aan sterke pH-schommelingen, waardoor er actie moet worden ondernomen om dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.
De carbonaathardheidswaarde (KH-waarde) wordt gegeven in┬░ dH (mate van Duitse hardheid) en ligt idealiter tussen 6┬░ en 8┬░ dH. Hoe hoger de waarde, hoe stabieler de pH van het water. Naast de carbonaathardheid is de totale hardheid van de mineralen opgelost in het vijverwater altijd bepalend. Omdat de totale hardheid te zacht is, stagneren de biologische processen in de vijver. Daarom moet u beide waarden altijd meten en constant in de gaten houden.

Lagere carbonaathardheidswaarde in de vijver

Vissen in de vijver

Als veel mineralen in het vijverwater worden opgelost, of het nu door een verscheidenheid aan producten voor vijveronderhoud of mineraalrijke rots gaat, neemt de carbonaathardheid (KH-waarde) in het water toe. Talloze micro-organismen nemen echter mineralen in het water op, zodat een te hoge KH-waarde in het vijverwater vrij zeldzaam is. Deze waarde is te hoog als deze hoger is dan 18 ┬║ dH.
Een bijbehorende hoge pH-waarde zorgt ervoor dat ammonium in het water wordt omgezet in gevaarlijke ammoniak. Om dit van meet af aan tegen te gaan, moet je een tuinvijver gebruiken zonder sterke kalkhaltigen kraanwater, maar bij voorkeur bronwater of behandeld regenwater. Mocht het echt nodig zijn om de KH-waarde te verlagen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
 • Lagere carbonaathardheid door het vijverwater te verzachten
 • Voeg zacht water toe aan de vijver
 • Maak een gedeeltelijke of volledige waterwisseling
 • Langdurige of frequente regenval kan een compensatie vormen voor te hoge carbonaatwaarden
 • Vermindering van carbonaathardheid leidt tot gelijktijdige verlaging van de pH
 • Verzachting, ook mogelijk door het gebruik van sterke UVC-lampen
 • UV-licht verzacht het water
 • Pas op voor UVC-lampen met een laag wattage om de energiekosten laag te houden
 • Het gebruik van deze lampen wordt alleen aanbevolen in de aanwezigheid van een goed filtersysteem
Af en toe wordt het aanbevolen om turf als een waterverzachter te gebruiken, wat meestal niet logisch is, omdat turf zuren in het water afgeeft, waardoor de pH wordt verlaagd en dus alleen een daadwerkelijke verzachting wordt gesimuleerd. Als je het toch wilt proberen, moet je het veen regelmatig vervangen.
Tip: Wat je onder geen enkele omstandigheid moet doen, is onbehandeld regenwater, bijvoorbeeld vanuit de goot om de vijver te starten. Daarbij zouden vogeluitwerpselen, algen, verontreinigende stoffen en nog veel meer in de vijver worden gespoeld, wat op zijn beurt de balans in de vijver ernstig kan verstoren.

Verhoog de KH-waarde te laag

Als de carbonaathardheid op of onder 5 ┬║ dH ligt, bijvoorbeeld in nieuw gecre├źerde of stilstaande wateren, moeten passende maatregelen worden getroffen om deze zo snel mogelijk te verhogen. Als de hardheidsgraad te laag is, leidt dit tot fluctuaties in de pH en wordt het onstabiel. Vaak is dit verantwoordelijk voor aanhoudende regens.
Oorzaak kan ook lang niet-uitgevoerde waterverversing of de volledige vrijstelling zijn. Als gevolg hiervan neemt de mate van hardheid meer en meer af met de tijd. Zonder af en toe waterverversing of het onderwijzen van speciale producten, kunnen geen carbonaten aan het water worden toegevoegd. Carbonaten kunnen op verschillende manieren aan het water worden toegevoegd.
 • Verhoging van de carbonaathardheid, terwijl het de pH verhoogt
 • Mate van toename mag maximaal 1 ┬║ dH zoveel als mogelijk per dag overschrijden
 • Voor het harden van het water, b.v. Voer de schaal
 • Ook bekend van de Aquaristik en bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (kalk)
 • Voeg mosselgroet toe aan een bestaande stream of filter met meerdere kamers
 • Calciumcarbonaat verhardt het vijverwater langzaam en continu
 • Kalksteen in stromen heeft hetzelfde effect
 • Het onderste oppervlak van de stenen kan slechts langzaam water verharden
 • Ook gespecialiseerde handel biedt geschikte middelen om het carbonaat en de totale hardheid aan te passen
 • Met een hogere carbonaathardheid kan de pH weer stabiliseren

tuinvijver

In een vijver met een lage KH-waarde moet indien mogelijk regenwater worden geïnitieerd. Het is veel te zacht en zou de waterwaarden eerder verslechteren. Dit is met name duidelijk in zeer regenachtige jaren, bij toegenomen algengroei. Een te lage KH-waarde kan een echte kettingreactie veroorzaken, want als de pH-waarde te laag is, neemt het nitrietgehalte en dus de toxiciteit in het water toe. Daarom is het beter om goed te starten of water te tappen als de carbonaathardheidswaarde eigenlijk te laag is.
Tip: Een drastische afname van de carbonaathardheid kan worden tegengegaan met stabiliserende waterbehandelingsmiddelen van gespecialiseerde winkels of een waterverversing.

Betekenis van carbonaathardheid in vijverwater

Zoals reeds vermeld, is de carbonaathardheid in het vijverwater verantwoordelijk voor een stabiele pH. Dit zou idealiter tussen 7,5 en 8,5 moeten zijn. Hoe schoner het water in de vijver, hoe lager deze waarde. Maar wat betekent een te hoge of te lage carbonaathardheidswaarde en wanneer wordt deze optimaal aangepast?
Minder dan 5 ┬║dH
Als deze waarde lager is dan 5 ┬║dH, is deze te laag. Dit resulteert in fluctuaties in de pH, de toxiciteit van nitriet en ammonium neemt toe. Deze waarde moet worden verhoogd tot ten minste 5 ┬║ dH, waardoor de balans van kalk-koolzuur wordt gestabiliseerd.
Tussen 5 en 14 ┬║dH
Bij waarden tussen 5 en 14 ┬║dH wordt de hardheid van het vijverwater optimaal aangepast, waarbij een waarde rond de 10 erg goed is. De pH is stabiel en de natuurlijke zelfreiniging van de vijver werkt, waardoor het vijveronderhoud ook veel eenvoudiger wordt.
Groter dan 14 ┬║dH
Een carbonaathardheid boven 14 ┬║dH is te hoog, wat meestal zeldzaam is. Een te hoge waarde heeft meestal ook te lijden onder de Tekechnik. Vijverpompen. Door regen of bronwater aan te brengen, kan men de hardheidsgraad verlagen.

Waterwaarden regelmatig meten

Kikker in de algenvijver - algen in de kikkervijver

Het leven van planten en dieren in de tuinvijver hangt grotendeels af van de kwaliteit van het water. Tuinvijvers zijn meestal geen natuurlijke wateren en vereisen passende zorg. De waterwaarden worden bepaald door verschillende factoren, zoals langdurige regenval, overmatige visstand, intensieve of onjuiste voeding, evenals onjuist geïnstalleerde vijvertechnologie of waterveranderingen met ongeschikt water.
Zelfs in de loop van een dag is het water in de tuinvijver onderhevig aan schommelingen. Door planten, algen en natuurlijke fotosynthese kan de pH 's avonds behoorlijk hoog zijn en' s morgens aanzienlijk lager. Door de sterke algengroei neemt de carbonaathardheid continu af. Dit maakt de pH onstabiel. Om deze redenen is regelmatige controle van de waterwaarden of hun stabilisatie, met name de carbonaathardheid en de totale hardheid, essentieel voor een stabiele omgeving in de vijver.
Om de waterwaarden veilig en betrouwbaar te kunnen bepalen, biedt de vakhandel overeenkomstige watertesten. Voor snelle metingen van de waterparameters daartussen zijn speciale teststrips of snelle tests die binnen enkele seconden exacte waarden opleveren. Voor wekelijkse metingen zijn ook zogenaamde druppeltests geschikt.

Verzorging: all clear.

┬ę 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopi├źren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap