Kosten voor pijprevalidatie


In Dit Artikel:

Kosten voor pijprevalidatie

Afvoerpijpen zijn niet gebouwd voor de eeuwigheid. In de loop van de tijd kan de buiswand worden beschadigd en kan lekkage van de buiswanden of aansluitingen optreden.
Deposito's kunnen ook het stroomproces verstoren.
Maar zelfs met nieuwere pijpen wordt vaak gevonden na een relatief korte tijdsproblemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuiste materiaalkeuze, maar ook door slechte waterkwaliteit. Afhankelijk van het individuele geval is een renovatie, renovatie of zelfs vernieuwing van de leidingen noodzakelijk als een renovatieprocedure.
Pijpreparatie door reparatie
Voor een enkele gelokaliseerde schade is reparatie de eenvoudigste en minst dure optie. Voor begraven leidingen zijn er ook sleufloze methoden zoals gedeeltelijke weefselvoering, burst-voering of pijpvoering. Dit proces wordt echter niet noodzakelijkerwijs beheerst door elke vakman uit de buurt.
Pijprenovatie door renovatie en renovatie
Onder renovatie worden alle verbeteringen aan de functionaliteit van de riolen samengevat met behoud of integratie van de oude leidingen.
Standaard, wanneer vernieuwd
de leidingen groeven greppels en verplaatsten de rioleringsbuizen. Hoewel dit in het oude bed kan gebeuren, is het soms logisch om bij deze gelegenheid een betere, korte en rechte lijn te realiseren. Maar er is ook het reeds genoemde Berstlining- en het TIP-proces, waarmee een nieuwe aanleg zonder grondwerken mogelijk is.
Kosten van renovatie
De kosten van revalidatie van de leidingen zijn afhankelijk van de
schade, de lengte en complexiteit van het systeem en de toegankelijkheid in elk individueel geval. Voor de verlenging van een riool lijn 15 cm diameter met een open ontwerp zal naar verwachting ongeveer 300 € per meter, met de CIPP methode is ongeveer 250 € per meter.
Deze waarden geven slechts een ruwe oriëntatie, omdat er naast de verschillende schadepatronen van het individuele geval ook regionale verschillen zijn. Bovendien leidt in de regel alleen een combinatie van verschillende saneringsprocedures tot de goedkoopste kosten.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap