Kosten voor rioolrehabilitatie


In Dit Artikel:

Kosten voor rioolrehabilitatie

Rioolrehabilitatie is het proces van het saneren van begraven leidingen die worden gebruikt voor het afvoeren van afvalwater (riolering).
Dit is om de goede functie van de pijpen te herstellen en hun levensduur te verlengen.
Deze methoden verschillen van de normale constructie van de pijpleiding, vooral omdat de ondergrondse pijpleidingen niet in de lengte hoeven te worden ingegraven, wat inspanningen en kosten tot een minimum beperkt. Dit wordt ook "sleufloze rioolrehabilitatie" of "no-dig-procedure" genoemd. Meestal worden de bestaande ingangen (inspectieschachten) gebruikt.
De rehabilitatie van het riool wordt meestal gedaan vanwege actuele problemen of als preventief onderhoud. Vaak doen gemeenten ook een beroep op de bewoners van een straat om hun riolering op een bepaald moment te laten onderzoeken. Dit is graag gezien als een kans, volgens het motto "nu zijn ze er al" ook om een ​​renovatie uit te voeren.
Richtlijnen voor de kosten van rioolrehabilitatie
Rioolrehabilitatie kan in de meeste gevallen binnen een bepaald financieel kader worden gepland. Omdat ze er voor zijn
Als een enkele eigenaar behoorlijk duur kan zijn, moeten meerdere eigenaren van aangrenzende percelen hun krachten bundelen, omdat dit deze kosten voor het individu aanzienlijk kan verminderen.
In het geval van een enkele bestelling, kan men volgens de volgende waarden: voor een rechte hoofdlijn, gelegd boven de basiskelderpijpen en in een centrale introductie, is de geschatte waarde ongeveer € 1.400. Met een klein aantal takken en aangesloten drainagevoorwerpen
Het zal € 2.500 zijn en met een groot aantal vestigingen en aangesloten drainage-items kan het ook snel € 3.500 worden.
Als de hoofdlijn veel bochten heeft, kan de renovatie alleen worden uitgevoerd door de leidingen op te graven. Het kan nodig zijn om een ​​nieuwe revisieschacht te plaatsen, die beide de kosten aanzienlijk verhoogt.
Houd er rekening mee dat deze kosten in de regio ook heel verschillend zijn en met 10% kunnen verschillen. Met een collectieve bestelling kunt u tot 50% van de kosten besparen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap