Schade veroorzaakt door boomwortels - en hoe ze te vermijden


In Dit Artikel:

Boomwortels hebben de taak om de bladeren te voorzien van water en voedingszouten. Hun groei wordt beheerst door hormonen, met het effect dat ze een dicht netwerk van fijne wortels vormen in losse, vochtige en voedselrijke gebieden, om deze water- en voedingsstoffen te ontsluiten.

Ze zijn min of meer agressief afhankelijk van de boomsoort. Vooral wilgen, populieren en platanen zijn berucht om hun platte, vermeerderde wortelsysteem. Ze veroorzaken meestal de schade wanneer ze geen andere propagatiemogelijkheden hebben, omdat wortels altijd het pad van de minste weerstand innemen, dat wil zeggen de lossere grond. De beste bescherming tegen schade door boomwortels biedt daarom een ​​voldoende groot worteloppervlak.

Houd ook bij het planten van bomen de voorgeschreven afstand tot het aangrenzende pand. Als de boomwortels schade toebrengen aan de buren, komt de zaak vaak voor de rechter. We tonen je schade die op straat kan voorkomen, maar ook in de privétuin door boomwortels.

Het ophogen van bestratingsoppervlakken door boomwortels

Boomwortels heffen straatstenen op

De wortels groeien in het stoepbed en heffen de plaatbekleding op

Deze schade, die vaak in de tuin voorkomt, wordt voornamelijk veroorzaakt door ondiepe bomen. De boomwortels groeien in het zand- of gritbed, omdat deze laag goed wordt voorzien van zuurstof en water. Door hun groei in dikte heffen ze vervolgens de stoep of asfaltverharding op. Uit voorzorg moeten tuinpaden en andere verharde terreinen altijd worden begrensd door stoepranden in de betonnen fundering.

Groeien van aanvoerlijnen

Boomwortels omsluiten waterpijp

Wikkels kunnen breken of breken als gevolg van frequente zijdelingse trekkrachten

Af en toe worden dunnere water-, gas-, elektriciteits- of telefoontoevoerleidingen dicht begroeid door boomwortels. Winddruk kan trekkrachten bij de wortels veroorzaken die ervoor zorgen dat de pijpen gemakkelijk bewegen bij elke windvlaag. Dit heeft af en toe geleid tot pijponderbrekingen, vooral in openbare straatruimte. De hergroei van leidingen kan worden voorkomen door een goede verdichting van het zandbed en door de installatie van een wortelbeschermingsfilm.

Boomwortels groeien in riolen

Boomwortels in de rioolbuis

Een lek in het rioleringssysteem kan leiden tot verstoppingen door boomwortels

Dit probleem treft riolen die niet schoon of gebarsten zijn gelegd. In het bijzonder is de eerder gebruikelijke constructie van gecementeerde kleipijpen hiertoe vatbaar. Het wortelsysteem van de bomen registreert de kleinste lekken en groeit in deze voedingsrijke bronnen van vocht. Als het probleem niet op tijd wordt opgemerkt, kunnen de drukkrachten als gevolg van de toename in dikte het lek in de loop van de tijd doen toenemen. De remedie wordt geleverd door een wortelbeschermingsfolie van massief plastic, waarmee de rioolbuizen kunnen worden afgedekt of volledig bedekt over een groot oppervlak.

In de tuin zijn drainagebuizen bijzonder gevoelig voor verstopping door boomwortels, omdat ze overal open zijn, zodat het overtollige water kan binnendringen. Aan de andere kant biedt een mantel gemaakt van kokosvezel geen blijvende bescherming. Het beste is om afvoerleidingen in de buurt van bomen te voorzien van ongeperforeerde tussenleidingen of om de leidingen op kwetsbare punten te coaten met een PVC-buis met een aanzienlijk grotere diameter.

Schade aan baksteenfunderingen

Boomwortels in keldermuur

Oude, gemetselde kelderwanden met broze mortelvoegen kunnen door boomwortels worden gepenetreerd

Als de mortel van de bakstenen funderingen van oude gebouwen wordt gekraakt door decennia van kalkafgifte, kunnen de boomwortels door de voegen groeien en zelfs delen van de kelderwand drukken door hun diktegroei. Uit de huismuur stromend regenwater bevordert ook de wortelgroei in de gevarenzone. De fundering moet van buitenaf worden afgesloten met een stevige folie en eventueel extra worden gestabiliseerd. In betonnen fundamenten, zoals ze sinds ongeveer 1900 gebruikelijk zijn, kan dergelijke schade niet voorkomen.

Verzorging: Graslarven verdrijven uit je gazon.

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap