Hond blaft: wanneer is het storing? - Informatie en oordelen


In Dit Artikel:

Hond blaft: wanneer is het storing? - Informatie en oordelen: storing

Honden zijn naast katten de populairste huisdieren. In tegenstelling tot de tijgertijgers kunnen honden echter aanzienlijke geluidsoverlast veroorzaken. Geschillen over blaffende honden bezetten regelmatig de rechtbanken. En zo veel goede buurten zijn al in de problemen geraakt. Er zijn nauwkeurige specificaties over wanneer en hoelang een hond mag blaffen. Alleen stom dat de dieren het niet weten.

schors

Barking is een vorm van communicatie van de hond en het is veruit de meest gebruikelijke vocalisatie. Hoe uitgesproken en hoe lang een hond blaft, hangt af van het ras en de socialisatie van het dier. Volgens onderzoekers zijn er zes redenen waarom honden blaffen. Veruit de meest voorkomende oorzaak is het verlangen naar aandacht. Bovendien kunnen frustratie, vreugde, angst, nervositeit en een waargenomen bedreiging het blaffen veroorzaken. De hond reageert instinctief. Er is echter ook een verband tussen de opvoeding van het dier en de aandacht die het ontvangt van de eigenaar. De mens is ook eerst en vooral de geadresseerde van blaffen.

probleemsituatie

Hard en regelmatig blaffen van honden kan een groot probleem worden. Vooral buren voelen zich vaak extreem geĆ«rgerd en gestoord in hun rust. Het maakt meestal niet uit of een hond alleen in het appartement wordt gehouden of in de tuin kan vrij rondlopen. Het potentieel voor hinder is afhankelijk van zowel het volume als de frequentie. Conflicten met buren ontstaan ā€‹ā€‹regelmatig omdat hondenbezitters het constante blaffen niet kunnen of willen stoppen. Dit geldt met name voor honden die buiten worden gehouden of lang in de tuin mogen blijven. Wordt gehinderd door honden blaffen heeft niets te maken met onzedelijkheid of een gebrek aan dierenliefde. Integendeel, luid geblaf is eigenlijk een aanzienlijke geluidsoverlast.

wettelijk

Hond blaft - verstoort de vrede?

Tegen deze achtergrond moet nu duidelijk zijn geworden dat er geen precieze door de wetgever gedefinieerde informatie over honden blaffen bestaat. Bepalend zijn daarom de eerdere oordelen. Hoewel ze geen algemene rechtsgeldigheid hebben, maar regelmatig door andere rechtbanken worden gebruikt als een soort richtlijn. Kortom, er mag geen geluid zijn van een blaffende hond. De vraag is echter vanaf wanneer het echt een geluidsoverlast is. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken en een globale oriƫntatie geven:
Continu geblaf
Het Hooggerechtshof (OLG) Hamm heeft al in april 1988 besloten dat een ononderbroken, permanent blaffen van een half uur per dag onredelijk is. In dit geval is het dus mogelijk om duidelijk te spreken over een ontoelaatbare geluidshinder. Dit moet dan worden uitgeschakeld door de eigenaar van de hond. (Hogere Regionale rechtbank Hamm, arrest van 11 april 1988, ref.: 22 U 265/87)
Blaffen tijdens de rustperiodes
In november 1989 besloot de regionale rechtbank van Hamm dat het blaffen van honden niet redelijk is tijdens rustperioden, nacht, lunch en op zon- en feestdagen. Ook in dit geval moet de hondeneigenaar ervoor zorgen dat het blaffen wordt weggelaten. Als hij dit niet doet, is een boete verschuldigd. (OLG Hamm, arrest van 16.11.1989, Az.: 22 U 249/89)
Hond blaft met tussenpozen
De districtsrechtbank (AG) Bremen heeft in mei 2006 geoordeeld dat een blaffen in intervallen of "in het duet" in perioden van Ć©Ć©n tot drie uur onredelijk is, zelfs als de hond of blaft daarbij altijd slechts Ć©Ć©n tot vijf minuten. (AG Bremen, arrest van 5 mei 2006, ref.: 7 C 240/2005)
Opmerking: een korte schors, die niet kan worden beĆÆnvloed door de eigenaar van de hond, moet altijd worden geaccepteerd. Dit is dus geen geluidsoverlast, ook al kan er iets van schrikken.

rusttijden

Zoals eerder vermeld spelen de rusttijden geassocieerd met honden blaffen een grote rol. In deze tijden zou eigenlijk rust moeten heersen. Ze dienen de recreatie en de stilte. Een blaffende hond zou buitengewoon verontrustend zijn en de betekenis van zulke tijden ondermijnen. Als rest is hoofdzakelijk de tijd tussen 22:00 toe te passen in de avond en 06:00 (slaap) en 's middags 12:00-15:00. Bovendien zijn de zondagen en feestdagen de rustperioden waarin er geen blaffende honden mogen zijn.
Tip: Rustperioden spelen een belangrijke rol voor tuinbezitters. Wat je mag doen tijdens de rustperiode in de tuin en wat normaal gesproken niet een speciaal handvest regelt van de gemeente of de stad waarin je woont. Het is daarom raadzaam om deze artikelen goed te bekijken om mogelijk ongemak te voorkomen.

Reactie op honden blaf

Hond blaft - verstoort de vrede?

Natuurlijk kunnen honden die veel blaffen en volhardend ook van dit gedrag afkomen - ongeacht het ras en de leeftijd van het dier. Er zijn heel specifieke trucs en trainingsmethoden die altijd een gedragsverandering aftrekken. Uiteraard mag dwang of zelfs geweld geen rol spelen. Ze doen ook niets, maar maken de situatie erger. Het beste is om advies te vragen aan de hondenkenner, bijvoorbeeld in hondenscholen. Heel vaak leidt het gericht werken met de hond niet alleen tot overmatig geblaf, maar ook tot een nauwere, intensievere relatie tussen eigenaar en dier.

Verzorging: 2016 Personality Lecture 06: Freud: An Overview.

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap