Drainage correct leggen: zo stelt u het weekpakket in


In Dit Artikel:

Drainage correct leggen: zo stelt u het weekpakket in

Om ervoor te zorgen dat een drainage zijn volledige functie kan vervullen, moet deze correct worden gelegd. Ten slotte moet het huis met een afvoer worden beschermd tegen binnendringend vocht. Het percolaat kan gemakkelijker draineren en zich niet ophopen, waardoor alleen vocht wordt beschadigd.
Als de hobbyvakman zelf de riolering wil leggen, om dure ambachtskosten te besparen, moet hij zich daar eerst precies over informeren.

Vereiste gereedschappen en materialen
Zonder de juiste arbeidsmiddelen en materialen is het niet nodig om de drainage te leggen. Dit vereist een minigraafmachine, een schop en een trilplaat. Verder is natuurlijk de drainagebuis nodig en grind met een korrelgrootte van acht tot zestien. Ook moet voldoende filtervlies aanwezig zijn.
Zodat de afwatering nog steeds haar diensten kan veroorloven, zelfs na jaren, moeten spoelassen en een bedieningsas worden voorzien. Met de spoelkanalen kunnen verstoppingen in de afvoer worden vermeden, omdat hier het water met regelmatige tussenpozen wordt doorgespoeld.
De juiste aanleg van de drainage
In de bouwmaterialenhandel kan de hobbyvakman advies krijgen en kan hij complete systemen kiezen, zodat hij de riolering naar behoren kan aanleggen. Een ringdrainage is
speciaal aanbevolen voor huizen of andere gebouwen die er omheen lopen als een ring en dan naar een regelschacht leiden.
Voor nieuwe gebouwen, de
Riolering is geen probleem, maar er zijn meer inspanningen en grondwerken nodig in bestaande gebouwen.
De operaties

  1. Bij de minigraafmachine is een greppel om het huis gegraven, waarin vervolgens een Erdplanum is ontstaan.
  2. Voor dit doel moet een zogenaamd hoog punt worden geïdentificeerd, dat zich op het verste punt van de inspectieschacht bevindt. Ten minste vijf procent moet ergens van het verste punt tot aan de inspectieschacht liggen.
  3. Het filtervlies, dat al in reepjes is gesneden, wordt nu in het grondvlak gelegd en zodra het volledige oppervlak is aangelegd, wordt er veel leeg grind verdeeld.

  4. Nu wordt de afvoerbuis zodanig in het grind geplaatst dat deze aan alle kanten wordt omgeven door grind.
  5. Het filtervlies wordt nu rond het lege grind geslagen, waardoor een sijpelend pak ontstaat. Dit werk moet rond het hele huis worden gedaan en het kwelpakket moet worden geleid naar een controle- of septic tank.
  6. Tenslotte wordt de greppel opnieuw gevuld met de uitgraving en voor het verdichten wordt nu de trilplaat gebruikt.

Verzorging: Hoe kan ik drainage aanleggen in de tuin? - Tuinieren.nl.

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap