Hek op eigendomsgrens - wat is toegestaan?


In Dit Artikel:

Hek op eigendomsgrens - wat is toegestaan?: toegestaan

Informatie wordt meestal verstrekt door de lokale bouwautoriteiten. Het beschermen van gesprekken met de verantwoordelijke griffiers en met de buurman voorafgaand aan het begin van de bouw voor toekomstige burengeschillen.

Is een omheining toegestaan ‚Äč‚Äčop de eigendomslijn?

Isthier cruciale eenmaal de aard van het land: het is gebouwd of commerci√ęle gebieden die voldoen, moet de behuizing worden gebouwd op de grens. Een hek accommodatie, waarvan een buiten de bebouwde kom lokaal gedeelte waarvoor een ontwikkelplan bestaat, 50cm vanaf bezitslijn opnieuw worden ingesteld. Dit zorgt ervoor dat het eigendom van de buurman tot het uiterste kan worden verwerkt met landbouwmachines.
Als een van de twee partijen in een afgebakend bouwgebied de afrastering van zijn eigendom vereist, is de buurman verplicht bij te dragen in de gemaakte kosten. Voorwaarde hierbij is dat er een gemeenschappelijk gebruik van de behuizing plaatsvindt en dat deze inderdaad aan de regel moet voldoen. Vervolgens treedt paragraaf 921 van het Burgerlijk Wetboek (BGB) in werking, die voorziet in de bouw en het onderhoud van de gemeenschappelijke omheining. Als een buur zich terugtrekt uit de constructie van een hekwerk, moet hij toch de helft van de kosten dragen. Hij moet echter wel de intentie hebben gekregen om de behuizing minstens twee maanden vóór de start van de installatie schriftelijk op te zetten.

Welke omheining is toegestaan?

De behuizing moet voldoen aan de lokale vereisten. Over het algemeen gaat men uit bij een hek met een hoogte van 1,20 m. Als de maat duidelijk wordt overschreden, vanaf ongeveer 1,50 m, dan is het hek nodig voor de constructie. Sommige gemeenschappen schrijven een specifiek materiaal voor of verplanten met struiken of zelfs alleen hagen worden als bijlagen geleverd. De ingebouwde hekken moeten natuurlijk absoluut stabiel en veilig zijn. Prikkeldraad is meestal verboden. Als er geen gedetailleerde specificaties zijn, moeten de getroffen buren het eens worden over een specifieke uitvoering. Als er geen overeenstemming is, moet de gebruikelijke gebruikelijke afrastering eindelijk tot bloei komen.
Zo wordt een hek op het terrein lijn niet alleen toegestaan, maar zelfs voorgeschreven, ten minste als het gaat om een ‚Äč‚Äčhek binnen een bebouwde kom van een gemeente. In de naburige wet van de respectieve federale staat zijn de exacte specificaties vastgelegd en zijn deze effectief als er geen andere voorschriften in de betreffende gemeente zijn.

Verzorging: .

¬© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopi√ęren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap