Brandwerende deuren - testen en onderhoud


In Dit Artikel:

Brandwerende deuren - testen en onderhoud

Branddeuren kunnen branden niet voorkomen, ze beschermen openingen in brandvertragende of brandwerende muren tegen het passeren van vuur. De installatie van deze deuren is wettelijk geregeld in de betreffende bouwvoorschriften of in speciale bouwvoorschriften.
Elke federale staat heeft zijn eigen bouwcode. Er zijn verschillende brandwerendheidsklassen. T30, T60. T90, T120 en T180. De cijfers geven de minuten aan dat de deuren het binnendringen van vuur (en niet roken) moeten voorkomen en nog steeds open moeten zijn. Er zijn brandvertragende deuren, brandwerende deuren en brandwerende deuren. Het gebruik van het gebouw bepaalt de benodigde brandwerendheidsklasse. Branddeuren kunnen ook rookdicht zijn, maar dat hoeft niet.
tentamen
Brandwerende deuren moeten worden goedgekeurd door het Deutsches Institut für Bautechnik. Meestal krijg je de goedkeuring voor 5 jaar. U moet een aanvraag indienen, zelfs voor verlenging, indien nodig. Zonder de goedkeuring mag de deur niet als een branddeur worden gebruikt. Dit is ook het geval wanneer de goedkeuring verloopt. Op de deuren moet permanent een bord worden bevestigd, van waaruit men het kenteken kan nemen.
Iedereen die hiermee bekend is, kan het type deur kiezen
(één of meer vluchten), hoelang het brandvertragend is, door wie het wordt bewaakt en de autorisatie en het bijbehorende nummer herkennen. Het nummer kan niet worden verwijderd. De regelmatige inspecties van de branddeuren mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd
gemaakt worden. Het resultaat en de tijd van de test worden vastgelegd in een testrapport en moeten door de exploitant van de deur worden bewaard. Het testrapport is een bewijs tegen autoriteiten en verzekeringsmaatschappijen.
onderhoud
Het onderhoud van branddeuren is noodzakelijk om hun levensreddende functies te behouden. Het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het onroerend goed. Hoewel deze persoon zelf het nodige werk kan uitvoeren, is het beter om hiervoor een specialist in te huren. Het onderhoud moet minstens om de 12 maanden plaatsvinden
gemaakt worden. Als iets niet volgens plan werkt, dus de deur is erg zwaar of maakt ongewone geluiden, is het essentieel om een ​​specialist te raadplegen.
Als u de branddeur niet regelmatig onderhoudt, bent u onbeperkt aansprakelijk jegens derden, hebt u geen recht op enige garantie, kan de bouwinstantie verplicht zijn te evacueren en kan de brandverzekering worden geblust. Ook leveranciers van branddeuren zorgen graag voor het onderhoud.

Verzorging: Brandwerende deuren & doorvoeren.

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap