Garage en tuinhuis op perceel grens - afstand nodig?


In Dit Artikel:

De bouwtoezichthouder is in principe altijd lokaal verantwoordelijk als het gaat om regelgeving met betrekking tot grensbouw. Hoewel de bouwcode van de staat van toepassing is op de respectieve federale staat, afhankelijk van de gemeente, kunnen de bestellingen ook anders zijn.

Bouw garage op erfgrens - Welke afstand is nodig?

Normaal gesproken vereist de constructie van een garage een minimale afstand van 3 meter vanaf de rand. Volgens de bouwvoorschriften van de afzonderlijke deelstaten is het meestal toegestaan ​​om een ​​grens te bouwen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

  • In de deelstaat Nedersaksen bijvoorbeeld is de aanleg van een garage direct aan de grens mogelijk als de bebouwde oppervlakte onder de 36 m² blijft. De lengte aan de rand mag niet meer zijn dan 9 meter en de hoogte van het object mag niet groter zijn dan 3 meter. De garage mag geen woonkamer of slaapkamer, een toilet of een open haard bevatten. Bovendien moet de muur netjes worden gepleisterd aan de buren of zijn ontworpen met veneers die visueel aantrekkelijk en zonder ramen zijn.

  • In Nedersaksen is alleen directe ontwikkeling op één grens toegestaan. Andere deelstaten gaan uit van een maximaal bebouwd gebied op de perceelgrens van 50 m². Reeds bestaande grensontwikkeling moet worden opgenomen.
  • Een voltooide officiële bouwaanvraag, een schaal van schaal 1: 500, een plattegrond, een constructietekening en een gedetailleerde bouwbeschrijving zijn vereist voor de toepassing. De bouwaanvraag moet door de buurman worden ondertekend.

Bouw tuinhuis op perceelgrens - Welke afstand is nodig?

Als voorbeeld worden hier de regels genoemd die van toepassing zijn in Beieren. Nogmaals, het is belangrijk om de minimale afstand tot de buurman van 3 meter te behouden. Het alternatief hiervoor is direct op de perceelgrens te bouwen:
  • Als de besloten ruimte onder de 75 kubieke meter blijft, heeft een bouwvergunning zelfs geen bouwvergunning nodig.
  • Anders zijn er de maximaal toegestane waarden van 3 m hoogte, 20 m² bedekte oppervlakte en de lengte van de muur van 8 m. De muur kan bestaan ​​uit een garage en een tuinhuis.

  • De som van alle bebouwde gebieden direct naast de grens mag niet groter zijn dan 50 m². In sommige steden is een tuinhuis aan de grens met de straat verboden. Nogmaals, het gebruik als een woonkamer en slaapkamer is ten strengste verboden, daarom kan het tuinhuis noch een open haard noch een toilet hebben. Ramen naar de buren zijn ook illegaal.

Welke afstand tot de grens is voorgeschreven en of een ontwikkeling aan de eigendomsgrens is toegestaan, beslist altijd tenslotte de verantwoordelijke gemeente. Het is onvermijdelijk om naar het lokale kantoor te gaan om informatie te verzamelen.

Verzorging: Mag je tegen de zijdelingse erfgrens bouwen?.

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap