Juridische kwesties rond mobiele radioantennes


In Dit Artikel:

Er zijn openbare en privaatrechtelijke grondslagen voor mobiele radiosystemen. Doorslaggevend is altijd de vraag of de toelaatbare grenswaarden worden nageleefd. Deze grenswaarden zijn vastgelegd in de 26e federale verordening inzake immissiecontrole. De Federal Immission Control Act (BImSchG) is van publiek recht van toepassing op de elektrische en magnetische golven die tijdens de transmissie worden gegenereerd. Volgens Ā§ 22 Abs.1 BImSchG moeten in principe ook schadelijke milieueffecten worden voorkomen die volgens de stand van de techniek kunnen worden vermeden.

Als de voorgeschreven limieten zijn bereikt, kan de openbare sector, en met name de gemeente, niet legaal ingrijpen tegen het mobiele radiosysteem. Het burgerlijk recht kan verwijzen naar de paragrafen 1004 en 906 van het Burgerlijk Wetboek (BGB). De kans op een succesvolle juridische actie tegen het project is echter ook klein als de wettelijke benchmarks worden gerespecteerd. Ā§ 906 Abs.1 S 2 BGB spreekt dan van een "onbeduidende stoornis door immissies", die moet worden getolereerd.

Onderzoek van alternatieve locaties

Bij het goedkeuren van een zendmast naast een woongebouw, moet een bestaande alternatieve locatie worden opgenomen in de balancering. Aangezien dit werd weggelaten, de Hogere administratieve rechtbank van Rijnland-Palts zei in een recent individuele beslissing (zaak nr. 8 C 11052/10) goedkeuring illegaal. Omdat in principe de effecten van de radiomast zo laag mogelijk moeten worden gehouden door de locatiekeuze. Als het in de onmiddellijke nabijheid van een woongebouw wordt geplaatst, kan dit in principe een visueel deprimerend effect hebben op het aangrenzende pand. In het bijzonder beweerden de aanvragers dat de mast ook op een afgelegen locatie kon worden geĆÆnstalleerd.

Verzorging: Meet Corliss Archer: Beauty Contest / Mr. Archer's Client Suing / Corliss Decides Dexter's Future.

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap