Geld voor zonne-energie - promotie voor zonne-energie


In Dit Artikel:

Geld voor zonne-energie - promotie voor zonne-energie

De bezuinigingsmaatregelen van de federale overheid en de federale staten worden voortgezet en nu heeft het ook subsidies voor zonne-energie bereikt. Voorlopig heeft de federale regering ingestemd met bezuinigingen op de subsidiëring van zonnestelsels.
De garantieprijs voor elektriciteit van dak- of open space-installaties wordt met ingang van 1 juli 2010 met 16 of 15 procent verlaagd.
Bovendien zijn subsidies voor zonnestelsels op bouwland volledig geannuleerd, maar investeringen in randstroken van spoorlijnen en snelwegen worden nog steeds gepromoot.
De bezuinigingen worden verklaard door het feit dat de prijzen voor zonnestelsels lager zijn geworden, wat tot over-subsidiëring heeft geleid. De overheid wil echter nog steeds volhouden dat zonne-energie wordt gepromoot, maar niet zozeer.
Verlagingen van overheidssubsidieprogramma's voor zonnestelsels
De overheidssubsidieprogramma's zijn ook geannuleerd en verlaagd. Er zijn dus momenteel alleen ondersteuningsprogramma's bij de KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Op het gebied van zonne-energie waren de belangrijkste begunstigden echter de subsidies van Bafa (Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole). Deze programma's werden voorlopig stopgezet op 3 mei 2010.
Of en wanneer ze zullen worden hervat, is nog onduidelijk. Dus als je denkt aan het integreren van zonnecollectoren in een renovatieproject, of als je er vanaf het begin in een nieuw gebouw over nadenkt, dan zou dat het gesprek moeten zijn
zoeken met een specialist.
Deze vindt al
bij zijn bank, want hier zijn de medewerkers van de huidige staatsprogramma's en hun huidige kansen op de foto. Bovendien kunnen ze een perfecte financieringsmix aanbevelen, omdat veel programma's van KfW kunnen worden gecombineerd.
Daarnaast zijn er niet alleen overheidssubsidies, maar ook die op rijksniveau of via de gemeenten. Een bankconsulent in de stad kan deze subsidies dus ook opnemen in de financiering van zonnestelsels.
Ter bescherming van zo'n gesprek kan energieadvies ook goede hulp bieden. Op deze manier maak je niet alleen kennis met details over de overheidssubsidies, maar ook met welke faciliteiten in individuele gevallen zelfs geschikt zijn.
Geld voor zonne-energie wanneer het wordt gevoed in het openbare net
Een zonnestelsel kan ook worden gefinancierd door het toevoeren van overtollige elektriciteit aan het openbare net. Wie de zonne-energie in het net voedt, ontvangt een compensatie, die wordt bepaald door de staat.
Sinds begin 2010 bedraagt ​​deze vergoeding maximaal 39,14 cent per kilowattuur. Dit plafond is voor daksystemen tot 30 kW. Als het gaat om zonnestelsels op een open ruimte, dan is het tarief momenteel ongeveer 28 cent. Deze zinnen worden 20 jaar lang opgeschreven. Het tijdstip van aanvang is het jaar van inbedrijfstelling.

Verzorging: Powergroup Zonnepanelen Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht..

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap