Nieuwe emissielimieten voor grasmaaiers


In Dit Artikel:

Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) is er grote behoefte aan actie op het gebied van luchtvervuiling. Volgens schattingen ongeveer 72.000 mensen voortijdig sterven elk jaar in de EU als gevolg van de invloed van stikstofoxide en 403.000 sterfgevallen kan worden toegeschreven aan de toegenomen belasting door fijn stof (fijnstof) getraceerd. De kosten van medische behandeling als gevolg van zware luchtvervuiling schatten de EER in de EU op 330 tot 940 miljard euro per jaar.

Welke tuingereedschappen zijn getroffen?

De wijziging betreft de typegoedkeurings- en emissiegrenswaarden voor zogenaamde "niet voor de weg bestemde mobiele machines" (NSBMMG). Deze omvatten bijvoorbeeld grasmaaiers, bulldozers, diesellocomotieven en zelfs binnenschepen. Volgens de EER produceren deze machines ongeveer 15 procent van alle stikstofoxide en vijf procent van alle deeltjesemissies in de EU en dragen ze aanzienlijk bij tot de luchtvervuiling naast het wegverkeer.

Aangezien schepen zelden worden gebruikt in tuinieren, beperken we de mening van tuingereedschap: In de bedoelde 'met de hand geleide apparaten" beslissing, die in aanvulling op grasmaaiers omvat bijvoorbeeld, bosmaaiers, trimmers, heggenscharen, frezen en kettingzagen met verbrandingsmotoren.

trimmer

Ook grastrimmers en andere apparaten met verbrandingsmotor vallen onder de nieuwe regelgeving

Het resultaat van de gesprekken was verrassend, omdat de limieten voor veel motortypen zelfs strenger waren dan oorspronkelijk door de EU-commissie was voorgesteld. Het Parlement heeft echter ook de industrie benaderd en overeenstemming bereikt over een aanpak die fabrikanten in staat zou stellen in korte tijd aan de vereisten te voldoen. Volgens rapporteur Elisabetta Gardini was dit ook het belangrijkste doel, zodat de implementatie zo snel mogelijk kon plaatsvinden.

De nieuwe voorschriften classificeren de motoren in de machines en apparaten en verdelen deze vervolgens weer in prestatieklassen. Elk van deze klassen moet nu voldoen aan specifieke milieueisen in de vorm van uitlaatemissiegrenzen. Dit omvat de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstof (HC), stikstofoxide (NOx) en roetdeeltjes. De eerste overgangsperioden tot de inwerkingtreding van de nieuwe EU-richtlijn eindigen in 2018, afhankelijk van de klasse van het apparaat.

Emissietesten onder reële bedrijfsomstandigheden

Een andere editie is zeker te wijten aan het recente autoschandaal in de auto-industrie: alle emissietests moeten onder reële omstandigheden plaatsvinden. Daarom moeten verschillen tussen de gemeten waarden van het laboratorium en de werkelijke emissies in de toekomst worden uitgesloten. Bovendien moeten de motoren van elke klasse van apparatuur aan dezelfde eisen voldoen, ongeacht het brandstoftype.

Of de bestaande machines ook moeten worden aangepast aan de nieuwe emissienormen, wordt momenteel onderzocht door de Europese Commissie. Voor grote eenheden, maar dit is denkbaar in kleine motoren eerder onwaarschijnlijk - hier achteraf in veel gevallen zouden de kosten van een nieuwe aanwinst overschrijden.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap