Geluidshinder door tuinhakselaars en Co.


In Dit Artikel:

Of er geluid is van tuingereedschap hangt af van de sterkte, de duur, het type, de frequentie, de regelmaat en de voorspelbaarheid van het geluidsniveau. Volgens het Federale Hof hangt het af van het gevoel van een redelijke gemiddelde persoon en wat te verwachten is. Tijd speelt ook een rol: bijvoorbeeld hogere geluidsniveaus zijn toegestaan ​​gedurende de dag dan 's nachts van 22.00 uur tot 06.00 uur. Welke lokale rusttijden, bijvoorbeeld ook tijdens de lunch, op u van toepassing zijn, vindt u bij het verantwoordelijke bureau voor openbare orde. Verdere beperkingen aan het gebruik van tuingereedschap kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de machine- en machine lawaaiverordening.

Muziek over het volume van de kamer mag door de buren niet worden getolereerd (Amtsgericht Dieburg, arrest van 14.09.2016, Az.20 C 607/16). Het dichtslaan van autodeuren moet in de regel worden aanvaard, aangezien het geen continu geluid is (arrondissementsrechtbank Lueneburg, arrest van 11.12.2001, Az 5 S 60/01). Voor zover het geluid binnen de grenzen van de Technische Voorschriften voor Bescherming tegen Lawaai (TA Lärm) valt, is er geen rechtsvordering. In geval van constructie kan geluidshinder van naburige eigendommen een huurkorting in overweging nemen (Regionale rechtbank van Berlijn, arrest van 16.06.2016, Az. 67 S 76/16). Aan de andere kant moet men meestal kinderlawaai accepteren, bijvoorbeeld geluid van een speeltuin of een voetbalveld (§ 22 (1a) BImSchG).

Dus je kunt de ruis meten

Vaak waardeert men het lawaai van buren luider dan dat het objectief is. Hoe moet men het volume echter meten? Een professionele geluidsniveaumeter is meestal niet beschikbaar. Er zijn nu apps waarmee een geluidsniveaumeting mogelijk is. De rechtbank Dieburg (arrest van 14.09.2016, Az. 20 C 607/16 (23)) heeft besloten dat een geluidsmeting door populaire smartphone-apps in combinatie met een getuige als bewijsmateriaal volstaat. De Rekenkamer is van oordeel dat dergelijke geluidsmetingen kunnen worden gebruikt om het geluidsniveau te beoordelen.

ruisniveau meetinrichting

Hoe hoog het geluid werkelijk is, kan worden bepaald met een geluidsniveaumeter

Hetzelfde geldt als een schending van een verplichting, die voorziet in een vaste decibellimiet, wordt geschonden. Als u zelf het slachtoffer bent van geluidsoverlast, moet u een lawaaijournaal bijhouden. Het dagboek moet de datum, tijd, het type en de duur van de ruis, het gemeten volume (db (A)), de locatie van de meting, de omstandigheden van de meting (gesloten / geopende ramen / deuren) en getuigen registreren.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap