Overbemesting van de bodem - tekenen en gevolgen voor planten


In Dit Artikel:

Overbemesting van de bodem - tekenen en gevolgen voor planten: overbemesting

Het is een complexe voedingsdynamiek die plaatsvindt in het systeem van de tuinvloer. Een gezonde groei van planten hangt af van een uitgebalanceerd evenwicht van de belangrijkste voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium, evenals van talrijke sporenelementen. Helaas zijn de symptomen vergelijkbaar met deficiƫntiesymptomen en overtollige voedingsstoffen. Wordt bemest volgens het motto, 'veel helpt veel' kantelt een tekort alleen in de andere richting, zonder dat het tot een oplossing komt. In plaats daarvan is voorzichtigheid geboden. Lees hier hoe de overbemesting van de bodem van invloed is op informatie over tekenen en gevolgen voor de planten.

Oorzaken van overbemesting

Het is een onbetwistbaar feit dat de bodems in de meeste sier- en moestuinen overbemest worden. Dit geldt zowel in de particuliere als in de commerciƫle sector, met fatale gevolgen voor onze gezondheid en het milieu. De kwestie van de oorzaak is moeilijk te beantwoorden in ƩƩn zin en vereist een terugblik op de historische ontwikkeling.

De lange weg van mest naar kunstmest

Om te kunnen bloeien, zijn goede grond, voldoende water, lucht en zonlicht niet genoeg. Alleen een uitgebalanceerde combinatie van voedingsstoffen en sporenelementen zorgt voor een vitale, gezonde groei. Waar de beschikbaarheid van stikstof, fosfor, kalium en andere mineralen beperkt is, heeft het hele ecosysteem daaronder te lijden en zijn hele culturen door de geschiedenis heen omgekomen. Sinds de uitvinding van de landbouw proberen landbouwers en tuinders een tekort aan voedingsstoffen tegen te gaan. Tot de 19e eeuw werd de bodemvruchtbaarheid bevorderd met organische meststoffen zoals beendermeel, mest en paardenmest. Daarnaast zijn er methoden gebruikt, zoals vruchtwisseling, aangevuld met geoptimaliseerde apparatuur en machines. Sterker nog, hogere opbrengsten werden bereikt, zodat ondanks de groeiende bevolking voldoende voedsel beschikbaar was.
Deze ontwikkeling veranderde dramatisch rond 1840, toen Justus von Liebig op het toneel verscheen. Naar zijn mening was het volstrekt voldoende om de bodem te voorzien van voldoende anorganische voedingsstoffen om de plantengroei naar believen te bevorderen. Ongekende winstgroei was nu binnen handbereik. Bijna-natuurlijke methoden, zoals vruchtwisseling en het gebruik van organische meststoffen werden plotseling niet langer als modern genoeg beschouwd. In plaats daarvan begon een ontwikkeling, aan het einde van de uitvinding van de kunstmeststof stond. Honderden tonnen industriƫle kunstmest worden elk jaar in het milieu vrijgegeven, waarvan de meeste ongebruikt blijven in diepere grondlagen, in grondwater en drinkwater, in biotopen en door uitgassing in de lucht. De gevolgen zijn ons allen bekend onder trefwoorden als 'zure regen', 'verlies van biodiversiteit', 'omvallen van water' of 'broeikaseffect'. Hoewel het gebruik van blue-grain, dicamba en andere puur chemische kunstmeststoffen steeds meer schemering wordt, blijft het privƩ en voornamelijk in de commerciƫle teelt plaatsvinden.

Overbemesting en tekort gaan hand in hand

In het licht van de beschreven ontwikkeling, stop nu gewoon elke bevruchting, blijkt een misvatting te zijn. In feite gaat een overaanbod van voedingsstoffen altijd gepaard met een tekort aan andere mineralen. Als een plant stikstof mist, zal het niet geholpen worden door een overaanbod van kalium. Integendeel, een overschot aan bepaalde stoffen versterkt het onderaanbod. Een klassiek voorbeeld is de overmaat aan kalk in de grond op planten die een zure pH vereisen. De overmaat aan kalk blokkeert de weg van ijzer in de paden van de plant, die van nature voldoende in de grond aanwezig is. Het resultaat is levensbedreigende bladchlorose. Om de getroffen plant te redden, moet de overbemesting met kalk worden herzien en moet in dezelfde trein onmiddellijk ijzer beschikbaar zijn om toe te dienen.

Tekenen en consequenties voor planten

De optimale toevoer van voedingsstoffen van sier- en nuttige planten is daarom een ā€‹ā€‹van de centrale uitdagingen in de hobbytuin. Een belangrijke stap op weg naar de juiste interpretatie van de tekenen van overbemesting van de bodem om passende actie te ondernemen. We hebben hieronder enkele typische symptomen voor u aangegeven, waaronder tips over de gevolgen voor de planten en tips voor het oplossen van het probleem:

stikstofeutrofiƫring

teken
 • Zachte, sponsachtige scheuten
 • Versterkte lengtegroei
 • Zachte bladeren die blauwgroen worden of vervagen
 • Later opgerolde bladmarges
 • Op ingemaakte bloemen worden de onderste bladeren geel met bruine randen
volgen
 • Verhoogde vorstgevoeligheid
 • Verhoogde aantasting door plagen, vooral bladluizen, spintmijten, krekels
 • Verhoogd voorkomen van schimmelinfecties, zoals meeldauw, grijze schimmel en stengelrot
 • Verhoogde gevoeligheid van rubberstroom voor steenfruit
 • Verlaagde houdbaarheid van groenten en fruit
Daarnaast bepaalt overbemesting met stikstof het aanwezige kalium in de bodem. Als gevolg hiervan worden ze geconfronteerd met een typisch tekort aan een bepaalde voedingsstof als gevolg van een overaanbod van een andere voedingsstof.
tips: Consistent mulchen met stro op de lange termijn draagt ā€‹ā€‹bij tot de eliminatie van overbemesting met stikstof, omdat het stro de voedingsstof aantrekt en bindt. De toediening van de plantversterkende agent Mr. Evergreen Flora biedt ook verlichting. Bovendien verwijderen de familieleden van het geslacht Phaecila - ook bekend als honingbijen - het schadelijke nitraat uit de bodem; gezaaid als groenbemesters op het overbemeste gebied.

fosfor eutrofiƫring

Tekens en consequenties
Overmatige inname van deze voedingsstof veroorzaakt geen directe symptomen, zoals stikstof. Integendeel, te veel fosfor heeft indirect invloed op. Het gaat om algemene groeistoornissen, omdat belangrijke sporenelementen zoals koper en ijzer niet langer door de plant kunnen worden opgenomen. Als u een overbemesting met fosfaat vermoedt, zal alleen een professionele bodemanalyse van het speciale laboratorium meer gedetailleerde informatie geven.
Tip: Een van de belangrijkste oorzaken van overbemesting met fosfor is het overmatig gebruik van blauwkorrel. Bovendien, de geconcentreerde toediening van beendermeel verantwoordelijk voor Manko.Stellen Daarom is de toevoer van voedingsstoffen een fosfaat-arm, minerale meststof en niet meer beendermeel gebruiken.

kalium eutrofiƫring

teken
 • leaf-edge necrose
 • wortel brandwonden
 • bladschade
 • groeiachterstand
volgen
 • Groeiremming door verminderde opname van calcium en magnesium
 • Vernietiging van de fijne kruimstructuur in de grond door de verplaatsing van calciumionen

blauwe maĆÆs

Overbemesting van de bodem met kalium veroorzaakt zelden ernstige gevolgen voor de planten. Vanwege zijn mobiliteit wordt kalium gemakkelijk uitgewassen door regen en irrigatie. Bovendien, het kalium is alleen beschikbaar voor de planten, dat zich ophoopt op de buitenste lagen van de kleimineralen in de bodem, terwijl de ionen tussen de lagen niet worden opgenomen. Hoe klei-rijker de bodem, hoe lager het risico op overaanbod van kalium.
tips: In zeer licht, toon armen vloeren moeite waard te investeren in een goedkope Primus Kalitest Neudorff voordat u actie ondernemen tegen een over-bemesting met kalium. Als uw vermoedens zijn bevestigd, raden we aan om kaliumarme, magnesium-gestresste steenmeel herhaaldelijk te herhalen.

calcium eutrofiƫring

Tekens en consequenties
 • Een pH groter dan 8
 • Geelgroene bladverkleuringen
 • Met kalk bedekte bodem
 • bleekzucht
 • bladval
Het zijn voornamelijk sier- en cultuurgewassen die de voorkeur geven aan een zure omgeving die een overbemesting van calcium veroorzaakt. Rhododendrons of hortensia's verliezen hun adem in korte tijd wanneer de grond wordt overladen met deze voedingsstof. In het verdere verloop van een stijging van de grond reageren dan zelfs kalkminnende planten met de bovengenoemde tekenen van overmatige inname.
tips: De regelmatige toediening van zure bladcompost levert een effectieve bijdrage aan de eliminatie van overtollige kalk in de bodem. Bovendien moet vanaf nu geen hard kraanwater worden gebruikt, maar alleen zachte regen of vijverwater. Verlaging van de pH beĆÆnvloedt ook de opname van turf.

magnesium eutrofiƫring

Tekens en consequenties
Het diagnosticeren van magnesium-overbemesting is moeilijk, zelfs voor de expert, omdat er geen directe symptomen zijn. Eerst en vooral is de nauw verwante interactie tussen magnesium en calcium uit balans. Het overaanbod van magnesium blokkeert de beschikbaarheid van kalk, dus opnieuw hebben we te maken met een typisch na-effect. Het resultaat is schade aan de wortels van die planten die afhankelijk zijn van voldoende kalkopname. Tegelijkertijd remt te veel magnesium de toegang van de plant tot de belangrijkste voedingsstof, kalium, die vooral de vorstbestendigheid beĆÆnvloedt.
tips: Zoals de praktijk heeft bewezen, duidt magnesiumoverbemesting meestal op een overaanbod van de grond met andere voedingsstoffen en sporenelementen. De toediening van met magnesium verrijkte meststoffen moet voortaan worden stopgezet, zodat het probleem de komende jaren wordt geregeld door uitspoeling. De opname van 3 liter compost per vierkante meter tuingrond dekt de voedingsbehoefte tijdens deze fase volledig af.
conclusie
Veelvuldig gebruik van industriƫle meststoffen heeft geleid tot een overaanbod aan voedingsstoffen, wat indruist tegen het uiteindelijke doel van verbeterde plantengroei.Naast de desastreuze gevolgen voor het milieu en de gezondheid veroorzaakt de overbemesting van de bodem paradoxaal genoeg tegelijkertijd een verminderde groei en andere typische tekorten. Zonder verder oponthoud is het gebruik van kunstmest dan ook geen oplossing. Integendeel, er moeten conclusies worden getrokken uit de herkenbare symptomen van de ideale samenstelling van de voedingsstoffenvoorziening in de hobbytuin. De hier vermelde symptomen kunnen dienen als richtlijn om de negatieve gevolgen voor uw planten tot een minimum te beperken en ze om te keren met behulp van onze tips.

Verzorging: .

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap