Stapelfundering: kosten voor een eengezinswoning


In Dit Artikel:

Stapelfundering: kosten voor een eengezinswoning

Bij het bouwen van een huis is een stabiele basis essentieel. De bouwers leren dit bij het allereerste gesprek met de toegewijde bouwmanager, architect of bouwkundig ingenieur.
In het beste geval wordt eenvoudig een fundering in de opgraving gestort waarop het huis kan worden gebouwd. Maar helaas speelt niet elke underground ermee. Omdat de toestand van het land soms niet duurzaam genoeg kan zijn.
Als het verwijderen van grond niet voldoende is om een ​​stabiele grond te raken, hoeft een stuk grond niet geschikt te zijn voor de bouw van een vrijstaand huis. Voor het grootste deel van de tijd is er een geschikte bodemgesteldheid in diepere klimaten, waarin het noodzakelijk is om verder te gaan. De paalfundering komt op dit punt op het plan en helpt het bouwproject in een veilige staat.
Wat is de paalfundering?
Heipaalfunderingen zijn altijd nodig als er geen dragende laag kan worden blootgelegd door eenvoudige graafwerkzaamheden op het bouwperceel. Dan komen stapels, tegenwoordig meestal bestaande uit gewapend beton gebruikt. Ze worden zo ver in de aarde geboord door middel van een boor totdat ze als stabiliteitsbasis een geschikte aardlaag bereiken. Daar vinden ze hun gehechtheid en sturen ze de gewichtsdruk van het huis in dit vloeroppervlak door. de
Vanaf nu zal de stichting veilig zijn en het huis beschermen tegen schade veroorzaakt door de verzakking van het pand.
Waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een succesvolle paalfundering
op een grote manier is de Italiaanse stad Venetië, die zijn bekendheid heeft bereikt, niet het minst vanwege deze stichting.
De kosten voor paalfunderingen zijn individueel
In de regel zijn bouwpercelen, waarvoor reeds in het bodemonderzoek de noodzaak van een paalfundering is vastgelegd, relatief gunstig. Dit komt natuurlijk omdat de paalfundering veel geld opslokt.
Forfaitair tarief kan worden gemaakt met betrekking tot de prijzen geen specifieke informatie. Te individueel zijn de factoren die zijn opgenomen in de prijsdefinitie van de paalfundering. Het is dus vooral doorslaggevend, welke diepte moet worden bereikt om door te dringen naar een stabiele ondergrond. Daarnaast is ook de grootte van de plot, waaruit een bouwkundig ingenieur het aantal benodigde stapels bepaalt, bepalend.
Als richtlijn kan echter worden opgemerkt dat de statische bepaling ongeveer 1000 euro verslindt, terwijl voor het gat per meter per meter ongeveer 23 euro inclusief btw verschuldigd is. Daar bovenop zijn de kosten voor de stapels zelf en het loon van de vakmensen.
Al met al kunnen de kosten van de paalfundering gemakkelijk het vijfcijferige eurogebied bereiken. Een prijsvergelijking is in elk geval de moeite waard.

Verzorging: .

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap