Rode klaver in het gazon - hoe rode klaver op de juiste manier te bestrijden


In Dit Artikel:

Rode klaver - Trifolium pratense

De insecten houden ervan - maar voor de tuinman is de rode klaver vaak erger dan de pest. Zodra hij zich in het gazon heeft gevestigd, heeft hij slechts met grote moeite weer te verwijderen. Zijn lange uitlopers kruipen door het gras en nemen zijn plaats en licht zo lang in, totdat er bijna niets meer over is van het ooit zo mooie gazon. Hoe je de rode klaver in je gazon kunt bestrijden, wordt in dit artikel uitgelegd.

Voorkomen en herkenning functies

De rode klaver, ook wel klavertje genoemd, is afkomstig uit onze fabriek. Hun natuurlijk voorkomen strekt zich uit van Europa tot Centraal-Aziƫ. De plant voelt goed aan voedingsrijke bermen, weiden en open plekken. In de hooglanden is het te vinden tot 2500 meter. Trifolium pratense behoort tot het geslacht Klee (Trifolium), waarin meer dan 200 verschillende soorten van de kruidachtige plant voorkomen. De meerjarige weideklaver kan staande hoogtes bereiken van maximaal 60 cm, waardoor deze meestal veel kleiner is in zijn natuurlijke omgeving. Op gazons die regelmatig worden gemaaid, beweegt deze net boven het maaiveld. De bladeren zijn gerangschikt in triplets (tri means three, folium leaf) aan de bovenkant van de bladsteel. Opvallend is de lichte korrel in het midden van elk blad. Op de hoogtijdagen tussen begin mei en half oktober vormt de rode klaver bolvormige bloeiwijzen, die zijn uitgerust met maximaal 100 roze gekleurde enkele bloemen. Er zijn verschillende variƫteiten van rode klaver genoemd naar hun hoofddistributiegebied.
 • Kustweide (Trifolium pratense subsp. Maritinum)
 • Alpenweide klaver (Trifolium pratense subsp. Nivale)
 • Gemeenschappelijke weide klaver (Trifolium pratense supsp. Pratense)
Hoewel de rode klaver een van de heilzame planten is voor mens en dier, omdat de kruidachtige plant een belangrijke pollenleverancier is voor insecten en voedergewassen voor graasdieren. Last but not least, de rode klaver draagt ā€‹ā€‹bij tot de verlichting van klachten in de geneeskunde. Maar de planten zijn niet welkom in elke tuin. Rode klaver wordt snel een rivaal in gazons en verplaatst deze in de loop van de tijd. Vooral kale en zanderige locaties worden getroffen.

oorzaken

Een gazon moet indien mogelijk vrij zijn van onkruid. Niet alleen ziet dit er veel netter uit, het is ook een teken van gezonde grassen met sterke wortels. Wanneer Klee zich in het gazon nestelt, is dit een duidelijke aanwijzing dat de natuurlijke balans verstoord is. De oorzaken van een dergelijke aandoening zijn onder andere:
 • pH van de grond is te hoog
 • het voedingsgehalte in de bodem is niet optimaal
 • het gazon wordt niet goed onderhouden
Te hoge pH-waarden zorgen ervoor dat de rode klaver ideale groeicondities vindt. Als de grassen verzwakt zijn in het gazon, kan de robuuste weideklaver zich beter handhaven en zich ongestoord vermenigvuldigen. Het is daarom belangrijk om optimale omstandigheden te creƫren voor de graszoden, zodat ze permanent hun weg terug kunnen vinden naar hun oude vorm. Sommige van deze maatregelen maken sowieso deel uit van de normale gazonverzorging. Zo zorgt u er niet alleen voor dat u het gazon versterkt, maar tegelijkertijd het weideklaver verwijdert.

Systematische aanpak

In tegenstelling tot witte klaver, die relatief eenvoudig van het gazon te verwijderen is, is de rode klaver veel persistenter. Terwijl de kruidachtige plant met zijn roodachtige bloemen op weilanden een mooi gezicht is, zou het zelfs geen wortel moeten schieten in het gazon. Rode klaver is een karakteristieke diepe wortel die een lange kluitwortel vormt die tot twee meter diep in de grond kan reiken. Het verspreidt zich door onderaardse heuvels, genaamd wortelstokken. Het probleem is dat in de grond resterende wortelstokken en uitlopers meestal meestal na een korte tijd weer uitgezet worden. Het is daarom het meest effectief om de rode klaver in het gazon systematisch te verwijderen. Voor dit doel wordt een combinatie van verschillende besturingsvarianten aanbevolen.

1. Handmatige noodmaatregelen

Afhankelijk van hoeveel weideklaver al over het gazon loopt, moet het gras laag worden gemaaid en grondig worden ingesneden. Aan elkaar grenzende delen van rode klaver moeten eerst met de hand worden uitgezet en grotendeels worden geƫlimineerd. Deze kale plekken worden het best onmiddellijk aangevuld met nieuw graszaad uit een zaadzaaimengsel. Om ervoor te zorgen dat de zaden goed ontkiemen en groeien, is het belangrijk om deze plekken in het gazon goed vochtig te houden. De ideale tijd hiervoor is de lente. Mogelijk en bovendien zinvol om de weideklaver te verwijderen, maar ook in de rest van het groeiseizoen.

verticuteren

Aangezien een sterke onkruidgroei de groei van het gazon remt, moet er dringend iets aan worden gedaan. Een efficiƫnte methode om sterke klavergroei te voorkomen is verticuteren.Deze mechanische verwijdering van gazonvilt bevrijdt niet alleen het gazon van grasklaver, maar ook van dode grasstelen en storend mos, zodat de grassen weer meer lucht krijgen. Het verticuteren maakt ook de grond los, zodat water en zuurstof ongehinderd weer terug kunnen naar de basis.
 • Tijd: lente
 • Bewerk de getroffen gebieden verschillende keren
 • Gebruik voor grote oppervlakken een elektrische of benzine-bankschroef
 • Vul kale plekken op met gazonzaad
 • goed water geven en bemesten

Met de hand uitgesneden

Rode klaver - Trifolium pratense

Het gras maaien is geen effectieve manier om de weideklok van het gazon te verwijderen. Al in de lente moet daarom worden gestart met de handmatige verwijdering van rode klaver. Vanwege de hoge tijd en fysieke inspanning, wordt een zuiver handmatig verwijderen van rode klaver alleen aanbevolen voor kleine gebieden. In principe heeft u geen speciaal gereedschap nodig om de rode klaver uit het gazon te krijgen. Normaal gesproken volstaat een langer keukenmes. Als u niet op uw knieƫn op het gazon wilt werken, kunt u een speciale onkruidsnijder kopen. Deze smalle miniatuur schop in schoenleer vorm is ook verkrijgbaar met een lange steel. Aangezien het meestal niet mogelijk is om de volledige wortel op te graven, moet de procedure regelmatig worden herhaald. Om het gras te versterken, wordt achteraf enige bemesting aangebracht en mogelijk worden nieuwe graszaden op de kale plekken gezaaid.
Tip: Als niet een groot deel van de weide klaver eerst mechanisch wordt verwijderd, zijn alle andere pogingen om rode klaver te bestrijden min of meer ineffectief. Daarom kan een tuinman niet anders dan een hand maken om de klaver op de lange termijn van het gazon te verdrijven.

2. Verander de bodemgesteldheid

Als een groot deel van de onbeminde weide klaver is verwijderd, wil dat nog niet zeggen dat het zo blijvend blijft. Voor zover dezelfde omstandigheden heersen als voorheen, komt deze meestal na korte tijd weer terug. Om de heropkomst te beperken, moeten de voorwaarden voor het onkruid worden verslechterd.

Voorkeur site en bodemgesteldheid van rode klaver

De ideale omstandigheden voor de rode klaver zijn zonnige tot gedeeltelijk schaduwrijke gebieden en een goed gedraineerde, voedselrijke grond.
 • Lichtbehoefte: zonnig tot gedeeltelijk in de schaduw
 • voedingsrijke, goed doorlatende grond
 • matig vochtig
 • Van kalk houden
 • houdt niet van erg zure grond
 • doorloopt ook langere droge fasen dankzij de diepe wortels

maatregelen

De lange penwortel van rode klaver is een van de redenen waarom de kruidachtige plant zo aanpasbaar en moeilijk te verwijderen is uit het gazon. Het is dus onwaarschijnlijk dat u de klaver uit de tuinvloer kunt halen door te verticuteren of te wieden. Daarom moet er tegelijkertijd iets worden gedaan voor de groei van het gazon. Omdat in een gezond en krachtig gazon, de klaver weinig kansen heeft. In de regel is de tuingrond, waar veel rode klaver in het gazon groeit, te kalkhoudend (pH-waarden boven 7). Bovendien bewaart het niet genoeg water en zijn de voedingsstoffen niet in optimale hoeveelheid en verhouding aanwezig. Als de grond gazonvriendelijker wordt gemaakt, is dit een zeer effectieve maatregel tegen klaver. Met gerichte bemesting, beluchting van het gazon en de optimalisatie van de pH-waarde in de bodem creƫert u goede groeiomstandigheden voor het gazon.
 • Gazon geeft de voorkeur aan een pH van 6,0 op lichte tuingrond
 • Op zware bodems is een pH van 7,0 ideaal voor het gazon
 • Optimaliseer bodem pH
 • als de grond te kalkhoudend is, breng dan geschikte pH-verlagende preparaten aan
 • Verteken in het voorjaar
 • Bemesten van het gazon (met sterke rode klavergroei alleen met speciale meststoffen)
 • Watergras regelmatig als het droog is
 • De ideale maaihoogte is ongeveer 4 cm

Rode klaver - Trifolium pratense

Als de wortelschimmel wordt verwijderd en de dichte mazen worden gesneden, krijgen de grassen meer lucht. Ideale omstandigheden om te overwinnen boven hun concurrenten en om opnieuw een gesloten graszode te vormen. Omdat het gras veel gevoeliger is voor uitdroging dan grasklaver, moet het gazon vaak in langere periodes worden besproeid zonder regen. Zorg daarnaast voor een optimale pH in de bodem, want alleen dan kan het gras zich optimaal ontwikkelen en tegen het klavertje de overhand krijgen. Een veelgemaakte fout van hobbyduinders is om het gazon te laten kalkhouden zonder vooraf te hebben vastgesteld welke bodem pH aanwezig is. Vaak verhogen ze daardoor de pH aanzienlijk. Alkalische bodems (kalkhoudend) verslechteren de omstandigheden voor het gazon. De rode klaver voelt echter heel goed.
Tip: Laat een bodemmonster controleren in een relevant instituut en stem de bevruchting van het gazon af op basis van het resultaat. Mogelijk wordt u geadviseerd om dit in speciaalzaken te doen.

Voer het gazon naar behoren in

Door een goede gazonbemesting te gebruiken, kunt u de grassen krijgen om alles te krijgen wat ze nodig hebben. Dit is met name nodig na de winter, wanneer het gazon weer wegrijdt. Zelfs groei wordt bereikt door de stikstof in de meststof.De grasmat groeit dicht en gelijkmatig, waardoor niet alleen het risico op zomerse brandwonden wordt verminderd, maar ook wordt voorkomen dat rode klaver wild groeit. Als u echter grote hoeveelheden klaver in het gazon hebt, moet u het gebruik van een universele meststof vermijden, omdat deze vaak een te hoog fosfaatgehalte hebben, wat op zijn beurt de klavergroei bevordert. Het is daarom raadzaam om een ā€‹ā€‹meststof met langzame afgifte te gebruiken die grote hoeveelheden stikstof afgeeft, maar slechts heel weinig of geen fosfaat.
 • beste tijd: vlak voor een regenseizoen
 • eenmaal in de lente, eenmaal in de zomer (uiterlijk eind juli)
 • Niet bemesten op droge grond en in de brandende zon
 • vroeg in de ochtend bevruchten of beter in de late namiddag
 • Geef het gazon van tevoren water
 • voordat de bemesting van de grassprieten opnieuw moet worden gedroogd
 • Kunstmest gelijkmatig aanbrengen
 • Hoeveelheid volgens de instructies op de verpakking
 • gebruik bij voorkeur meststof met vertraagde afgifte
 • bijvoorbeeld hoornsplinters of hoornmeel
 • Er zijn ook speciale gazonmeststoffen met verlaagd fosfaatgehalte
 • Gazon alleen na eerdere bodemanalyse
Tip: Om de juiste meststof voor uw bodemgesteldheid te vinden, moet u de grond laten analyseren. Alleen op deze manier kunnen de voedingsstoffen op een gerichte manier worden gedoseerd en kunnen tekortverschijnselen en overbemesting worden voorkomen.

verstuiven

Een andere optie, hoewel niet zo milieuvriendelijk, kan een bescherming tegen pesticiden zijn tegen rode klaver in het gazon. In de tussentijd is er een hele reeks effectieve klaverversnipperaars beschikbaar, die de grasmat geen schade berokkenen en ook niet schadelijk zijn voor bijen. Deze remedies zijn gebaseerd op het vernietigen van alleen tweezaadlobbige planten zoals de sprinkhaan, maar geen eenzaadlobbigen, dat wil zeggen de grassen. Dus het gazon blijft staan, terwijl de rode klaver en ander onkruid verdwijnen.
 • Gebruik altijd gewasbeschermingsmiddelen precies zoals geĆÆnstrueerd
 • indien mogelijk niet van tevoren maaien
 • het middel wordt bij voorkeur via de bladeren geabsorbeerd
 • alleen van toepassing op regenvrije dagen
 • geef het gazon nogmaals water aan de vooravond (vĆ³Ć³r gebruik)
Waar de rode klaver sterft, vormen zich natuurlijk gele vlekken in het gazon. Alvorens de graszaden opnieuw te zaaien, moeten dode planten worden verwijderd. Een lichte meststof met fosfaatvrije meststof doet dan het gazon goed.
Tip: Let bij het kopen van een graswiedkiller op het toepassingsgebied van de werkzame stof. Er moet expliciet worden vermeld dat het werkt tegen rode klaver of alle soorten klaver (en niet alleen tegen zure klaver). Preparaten tegen tweezaadlobbige planten in het gazon zijn ook geschikt voor het bestrijden van rode klaver.

radicale oplossing

Rode klaver - Trifolium pratense

Als het bijsnijden met weideklauw buitengewoon hoog is, kan dit misschien gewoon helpen bij een volledig nieuwe gazonzaaiing. Het is echter noodzakelijk om van tevoren alle wortels van de grond te verwijderen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen hervestiging plaatsvindt met de rode klaver. In sommige gevallen bevindt de oplossing zich in een bodemvervanging.
 • Tijd: lente of nazomer
 • Verwijder grond ongeveer 30 tot 50 cm diep
 • verwijder alle wortels en stenen
 • Leid de grond meerdere keren door een grove zeef en vervolgens door een fijnere zeef
 • Verwerk gezeefde grond met verse humus of compost
 • Breng het grondmengsel opnieuw aan op het oppervlak
 • condenseren
 • gieten
 • zaai nieuw gazon
Zorg ervoor dat alle wortels en plantendelen in de zeef blijven, omdat wortelstukken kunnen uitgroeien tot nieuwe rode klaver. Als u de hele tuinvloer niet wilt verwijderen en vervangen, moet u de volgende methode proberen:

Plastic zeildoek tegen klaver

Een enigszins ongebruikelijke, maar zeer effectieve en milieuvriendelijke methode om de rode klaver van een gazon te rijden, is de grootschalige dekking van het gazon met een plastic zeildoek. Dit is verspreid over de gebieden met sterke klavergroei gedurende een paar weken. Door het gebrek aan licht sterft de rode klaver.
Natuurlijk heeft het gazon ook last van de omstandigheden. Hij herstelt vaak veel beter dan de klaver. Als de grassen ook afsterven, is dat niet zo erg, want het gazon kan zonder problemen worden gezaaid. Voordat u een nieuw gazon gaat zaaien, moeten de bodemgesteldheden worden verbeterd, anders komt de rode klaver terug. Vergeet dus niet te bemesten.
conclusie
Jaarlijkse scarificatie, regelmatig maaien en water geven tijdens droge periodes en evenwichtige bemesting zijn meestal voldoende om rode klaver uit het gazon te houden. Als hij erin slaagt om zich te vestigen, moet hij zo snel mogelijk met de hand worden verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen. Dan moeten de omstandigheden voor het gazon worden verbeterd, zodat de grassen beter kunnen overwinnen tegen het onkruid. Het klavertje zal waarschijnlijk nooit helemaal uit het gazon verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk om met het onkruid in het reine te komen en een gezond middenweg te vinden.

Verzorging: DSV zaden ā”‚ Potentie van Rode Klaver.

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap