Septic tank voor regenwater


In Dit Artikel:

Septic tank voor regenwater

In veel landen moeten vandaag de kosten voor de afvoer van hemelwater worden betaald. Hoeveel de kosten zijn, hangt vooral af van de open ruimtes rondom het huis.
Oprijlanen die geplaveid of verhard zijn, worden dus hoge kosten in rekening gebracht. Als de gebieden bijvoorbeeld zijn bedekt met grastegels, zijn de kosten lager. Maar nu is het mogelijk om het regenwater opnieuw te gebruiken voor de watervoorziening in eigen huis. Vandaag worden er twee watertoevoercircuits geĆÆnstalleerd in de energiezuinige gebouwen. De eerste zorgt voor schoon drinkwater en het andere regenwater. Het regenwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet, de tuin en de wasmachine. Maar dat is niet zo eenvoudig, want het regent niet altijd. Voor dergelijke problemen zijn er septic tanks voor regenwater.
Waar moet het ontwerp van septic tanks voor regenwater rekening mee houden?
Voordat met de bouw van de septic tank voor regenwater wordt begonnen, moet een vergunning worden verkregen. De waterschappen zijn hier de juiste contactpersonen en geven passende informatie. Dan moet er op worden gelet hoe de septic tanks worden geladen,
als ze zijn neergelegd in een tuin waar misschien een paar kinderen spelen, is dat niet zo belangrijk. Maar als er bijvoorbeeld vrachtwagens of auto's op deze septic tank moeten staan, dan moet dit gepland en geĆÆmplementeerd worden
Interpretatie van de septic tank kan worden overwogen.
Wat voor soort septic tank voor regenwater zou het moeten zijn?
Het werkblad 138 met de naam "ontwerp, de bouw en de exploitatie van faciliteiten voor percolerend regenwater" de aard van de septic tanks zijn beschreven voor het regenwater. Dit werk is geschreven door de Duitse Vereniging voor Water, Afvalwater en Afval. Hier worden de soorten infiltratiesystemen onderscheiden en beschreven. Er zijn 6 verschillende soorten septic tanks volgens dit werkblad.
Maar met alles is belangrijk, welke ondergrond is aanwezig. Een bodem zoals zand, dat veel water kan opslaan, is beter dan klei, die het water niet kan opnemen. Wat voor soort septic tanks zijn er gebruikt, zeggen de gespecialiseerde bedrijven. Ze pakken deze dingen elke dag aan en met hun steun vermijden ze het plannen van struikelblokken en fouten bij de uitvoering van het project.

Verzorging: plaatsen septic tank.

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap