Zonne-energie in Duitsland - Trends en ontwikkelingen


In Dit Artikel:

Zonne-energie in Duitsland - Trends en ontwikkelingen

De wereldwijde financiƫle crisis heeft ook gevolgen voor de zonne-industrie in Duitsland. Er zijn veel bedrijven in deze sector die het hebben over slechtere financieringsvoorwaarden, die op hun beurt een impact hebben op de vraag.
Vooral op het gebied van grote projecten zijn er niet meer zoveel opdrachten om te registreren als een paar jaar geleden.
In het segment particuliere klanten bleef het volume van de bestellingen echter grotendeels stabiel, voornamelijk als gevolg van overheidssubsidies en subsidieprogramma's op nationaal en lokaal niveau.
Vermindering van overheidssubsidies
Desalniettemin kan er in de toekomst een beginnende verandering optreden, omdat overheidssubsidies voor het gebruik van zonne-energie zijn verlaagd. Het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole, kortweg Bafa, was tot voor kort het aanspreekpunt als het ging om de overheidssubsidies voor zonnestelsels.
Sinds de 3. Mail 2010 wordt deze promotie voor onbepaalde tijd op het ijs gezet. Het klopt dat aanvragen die vĆ³Ć³r die datum door Bafa zijn ontvangen, worden verwerkt en ingewilligd, maar alleen totdat de middelen van de nog beschikbare fondsen zijn uitgeput. Dit maakt het twijfelachtig hoe lang zonnestelsels in de particuliere sector overheidssubsidies zullen ontvangen.
Bafa is echter niet de enige overheidsinstantie die betrokken is bij financiƫle zaken
Financiering voor het gebruik van zonne-energie. Ook de Kreditanstalt
Reconstructie (KfW) biedt een aantal programma's waarvan sommige kunnen worden gecombineerd. Ze worden niet beĆÆnvloed door de inkepingen en sneden.
Deskundige mening: de opleving duurt niettemin
Experts geloven dat zelfs deze bezuinigingen en bezuinigingen niet zullen voorkomen dat veel huishoudens investeren in hernieuwbare energie, omdat op de lange termijn het eengezinshuishouden veel geld kan besparen door middel van zonne-energie.
Vooral gezinnen die vandaag een huis bouwen, vertrouwen op deze energiebron en nemen de investeringskosten vanaf het begin op in hun financiƫle planning.
Bovendien verkeert het idee van de omgeving nog steeds in een staat van optimisme. Veel grote zonne-energieprojecten zijn in het verleden gerealiseerd, die min of meer een rolmodel hebben voor het individuele huishouden. Het Vaticaan heeft bijvoorbeeld een zonnestroomsysteem op het dak van de audiĆ«ntiezaal geĆÆnstalleerd. De totale output is hier 222 kilowatt, zodat ook hier een grote bijdrage is geleverd aan de bescherming van het milieu.
Deze en vergelijkbare projecten moedigen mensen ook aan iets te doen om het milieu te beschermen en tegelijkertijd hun eigen budget te verlichten.
Hoewel het onlangs tot bezuinigingen van de staat is gekomen, wil de overheid in de toekomst doorgaan met het promoten van de festhalten van duurzame energie.

Verzorging: Trends en ontwikkelingen in wintertarwe.

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap