Zonnesysteem voor verwarming van water voor huishoudelijk gebruik, servicewater


In Dit Artikel:

Zonnesysteem voor verwarming van water voor huishoudelijk gebruik, servicewater

Een zonnesysteem voor de verwarming van huishoudelijk water is nu een veelgebruikt en vooral effectief systeem voor het verlagen van de kosten van verwarming van water voor huishoudelijk gebruik. Bovendien levert het gebruik van een zonnestelsel een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Met de kracht van de zon is het mogelijk om al het huishoudelijk water in een huishouden te verwarmen, zodat u kunt douchen, baden of afwasgenen die klimaatneutraal zijn.
Het zonnesysteem voor de warmwaterbereiding is geschikt voor vrijwel elk huis, dat een voldoende groot dakoppervlak heeft voor de bevestiging van de zonnecollectoren.
Waar moet rekening mee worden gehouden bij de installatie van het zonnesysteem voor de verwarming van huishoudelijk water?
Allereerst moet er altijd advies worden ingewonnen bij een specialist. Er is een hele reeks details waar u op moet letten bij het overschakelen naar een zonnesysteem. Net als bij de installatie van een zonnesysteem voor verwarming van water voor huishoudelijk gebruik zijn mogelijk ook structurele maatregelen verbonden, de planning moet zeer zorgvuldig zijn.
Daarnaast zijn er de niet onaanzienlijke kosten. Een diepgaand overleg beschermt dus tegen een slechte investering.
In principe moet worden opgemerkt dat de zonnecollectoren op het dak van het huis het zonlicht verzamelen en omzetten in zogenaamde absorbers in warmte. De collectoren moeten in het zuiden zijn gericht en naar de zon zijn gericht. De optimale helling voor Duitsland ligt tussen 39 en 40 graden. Op deze manier kan zonlicht perfect worden opgenomen en omgezet in energie.
omdat
Niet altijd wordt dezelfde zonne-energie verbruikt door de verzamelaars
wordt geproduceerd, is er een zogenaamde zonnewarmteopslag. Dit is een essentieel onderdeel van een zonnestelsel, omdat in deze warmteopslag de energie wordt opgeslagen totdat deze nodig is. Dit kan ook worden gebruikt om schommelingen in de beschikbaarheid van zonlicht te overbruggen.
En hoe werkt de verwarming van huishoudelijk water?
Als het een systeem is dat alleen is bedoeld voor waterverwarming, vereist dit een tweekringsysteem. In dit systeem is het zonneverwarmingscircuit gescheiden van het dhw-circuit. Het zonneverwarmingscircuit wordt aangedreven door een pomp en transporteert de warmte naar een warmtewisselaar, die op zijn beurt de warmte aan de boiler afgeeft.
Het zonnethermische circuit is zodanig ingesteld dat de pomp alleen werkt als de temperatuur in de collector enkele graden boven de temperatuur ligt die zich in het opslaggedeelte van het systeem bevindt.
Er zijn echter grenzen aan het zonnesysteem met verwarming van water voor huishoudelijk gebruik. Dit komt met name doordat in de zomer de opgewekte zonne-energie voldoende is voor de hele waterbehoefte, maar in de winter is dat meestal niet genoeg vanwege de lage zonnestraling. In dit geval wordt het altijd aanbevolen om het proceswater extra te verwarmen via een conventionele ketel.
Naarmate de zonne-energietechnologie echter verder gaat, zijn er nu nieuwere systemen die de geproduceerde zonne-energie effectief kunnen gebruiken. Aldus is het door zonne-energie verwarmde hete water snel beschikbaar en door optimale thermische isolatie worden sterke warmteverliezen voorkomen.

Verzorging: .

Ā© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het KopiĆ«ren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap