Wat reguleert een verordening over de bescherming van bomen?


In Dit Artikel:

In een verordening inzake de bescherming van bomen of het statuut voor bescherming van bomen kan een stad of gemeente bepalen onder welke voorwaarden particuliere eigenaren bomen op hun terrein kunnen kappen. Dit zou oude bomen moeten beschermen, die belangrijk zijn voor het klimaat en het stadsbeeld. Er is echter geen verplichting om een ​​verordening inzake de bescherming van bomen uit te vaardigen. Daarom verlaten veel steden en gemeenten het en vertrouwen op het milieubewustzijn van hun burgers.
De voorschriften van de verordening betreffende de bescherming van bomen
In de boombeschermingsregeling is het bij wet verboden, beschermde bomen

  • (1) verwijderen
  • (2) vernietigen
  • (3) schade
  • (4) om aanzienlijk te veranderen in hun constructie
Normaal gesproken zijn de beschermde bomen bomen met een stamomtrek van meer dan 80 centimeter op een hoogte van één meter, maar de criteria van een statuut voor bescherming van bomen worden door elke gemeente zelf gedefinieerd en zijn daarom overal anders. Gewoonlijk worden alleen grotere bomen aangetast, maar ook heggen, grotere bomen of andere delen van het landschap kunnen worden beschermd door een verordening inzake bescherming van de bomen. Niet aangetast zijn bomen die worden gekweekt in kwekerijen, boomgaarden en kwekerijen. In fruitbomen zijn de voorschriften echter heel verschillend, zodat fruitbomen in sommige gemeenschappen over het algemeen worden vrijgesteld van de verordening inzake boombescherming, terwijl elders slechts enkele of zelfs alle soorten fruitbomen worden beschermd.
In speciale gevallen of in het geval van zieke bomen kan echter een vrijstelling worden verleend, die bij de bevoegde autoriteit moet worden aangevraagd. De goedkeuring van deze aanvraag is noodzakelijk voordat een boom wordt geveld, omdat wanneer een verordening inzake de bescherming van bomen wordt aangenomen, de gemeente een boete van maximaal € 50.000 kan opleggen, die moet worden betaald in het geval van een inbreuk. Evenzo kan de landeigenaar ook worden verplicht om een ​​vervangende boom te planten bij het neerslaan van een oude boom, zelfs als een vrijstelling wordt verleend. Een transplantatie van een beschermde boom is gedeeltelijk toegestaan ​​in deze statuten, maar is meestal niet nodig, omdat het hoe dan ook niet haalbaar is.
Een verordening betreffende de bescherming van bomen dient voornamelijk ter bescherming van het milieu. Grote oude bomen zorgen voor een gezond klimaat in de stad, verminderen luchtvervuiling en dienen ook als geluidsisolatie. Voor veel dieren in het wild, zoals vogels en kleinere zoogdieren, zorgen de bomen voor een habitat en schaduw, waardoor de hele stad een aangename en aantrekkelijke habitat wordt. Daarom moeten prachtige oude bomen behouden blijven, zelfs als de gemeente nog geen verordening betreffende de bescherming van bomen heeft uitgevaardigd.

Verzorging: Cobra Groenjuristen helpt juridische fabels de wereld uit met cursus Bomen en Recht.

© 2019 Garden-Landscape.com. Alle Rechten Voorbehouden. Bij Het Kopiëren Van Materialen - De Reverse Link Is Vereist | Sitemap